1 BTS - Life Goes On
youtube
itunes
amazon
2 GOT7 - LAST PIECE
youtube
itunes
amazon
3 JGKiD (Da LAB) & MPaKK (Da LAB) - CILU
youtube
itunes
amazon
4 KAI - Mmmh
youtube
itunes
amazon
5 Uyên Linh - Mùa Đông Chưa Bao Giờ Tới (feat. Vũ.)
youtube
itunes
amazon
6 Hiền Hồ & Vuong Anh Tu - Gặp Nhưng Không Ở Lại
youtube
itunes
amazon
7 Soobin Hoàng Sơn - BLACKJACK
youtube
itunes
amazon
8 BTS - Blue & Grey
youtube
itunes
amazon
9 RPT MCK & JustaTee - Dân Chơi Xóm
youtube
itunes
amazon
10 MIN - Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu
youtube
itunes
amazon
11 Pink Sweat$ - At My Worst
youtube
itunes
amazon
12 GOT7 - Breath
youtube
itunes
amazon
13 Sasha Sloan - Dancing With Your Ghost
youtube
itunes
amazon
14 K-ICM - Liếc Mắt Đưa Tình (Ogles) [feat. Lena]
youtube
itunes
amazon
15 Wowy - Thiên Đàng (feat. JoliPoli)
youtube
itunes
amazon
16 Quang Vinh - Lạnh Từ Trong Tim (feat. Mr. Siro)
youtube
itunes
amazon
17 GOT7 - Breath
youtube
itunes
amazon
18 Da LAB - Gác Lại Âu Lo (feat. Miu Lê)
youtube
itunes
amazon
19 Powfu - death bed (feat. beabadoobee) [coffee for your head]
youtube
itunes
amazon
20 Mỹ Tâm - Đúng Cũng Thành Sai
youtube
itunes
amazon