1 V - Christmas Tree
youtube
itunes
amazon
2 Terrace EDM - A Y Mạc (Remix)
youtube
itunes
amazon
3 Wanna One - Beautiful, Pt. 3 (From "B-Side")
youtube
itunes
amazon
4 LISA - MONEY
youtube
itunes
amazon
5 Hoàng Thùy Linh - Gieo Quẻ (feat. Đen)
youtube
itunes
amazon
6 Na - Không Bằng (Rin Music Remix)
youtube
itunes
amazon
7 ABBA - Happy New Year
youtube
itunes
amazon
8 Jasser Labidi - Iphone Ringtone Trap (Remix)
youtube
itunes
amazon
9 MAMADOL - WooAh HIP
youtube
itunes
amazon
10 Đen - Mang Tiền Về Cho Mẹ (feat. Nguyên Thảo)
youtube
itunes
amazon
11 Noo Phước Thịnh - Năm Qua Đã Làm Gì
youtube
itunes
amazon
12 LISA - LALISA
youtube
itunes
amazon
13 Đen & JustaTee - Đi Về Nhà
youtube
itunes
amazon
14 Sasha Alex Sloan - Dancing With Your Ghost
youtube
itunes
amazon
15 TAEYEON - Can't Control Myself
youtube
itunes
amazon
16 Khói, Sofia & Châu Đăng Khoa - Là Do Em Xui Thôi
youtube
itunes
amazon
17 Charlie Puth - Light Switch
youtube
itunes
amazon
18 Renja, Slow T, Sugar Cane & Lil Wuyn - Phi Hành Gia
youtube
itunes
amazon
19 Đen - Trốn Tìm (feat. MTV band)
youtube
itunes
amazon
20 Bùi Công Nam - Tết Này Con Sẽ Về
youtube
itunes
amazon