1 CHANYEOL & Punch - Go Away Go Away
youtube
itunes
amazon
2 BTS - Black Swan
youtube
itunes
amazon
3 Tones and I - Dance Monkey
youtube
itunes
amazon
4 Đen - Lối Nhỏ (feat. Phương Anh Đào)
youtube
itunes
amazon
5 ZICO - Any Song
youtube
itunes
amazon
6 JustaTee, Hoàng Thuỳ Linh & Đen - Làm Gì Phải Hốt
youtube
itunes
amazon
7 My Tam - Anh Đợi Em Được Không
youtube
itunes
amazon
8 Maroon 5 - Memories
youtube
itunes
amazon
9 Đạt G - Khó Vẽ Nụ Cười (feat. Du Uyên)
youtube
itunes
amazon
10 HuyR - Anh Thanh Niên
youtube
itunes
amazon
11 Yi Bo - 無感
youtube
itunes
amazon
12 Hoàng Thuỳ Linh - Duyên Âm
youtube
itunes
amazon
13 Red Velvet - Psycho
youtube
itunes
amazon
14 Hoàng Thuỳ Linh - Để Mị Nói Cho Mà Nghe
youtube
itunes
amazon
15 My Tam - Người Hãy Quên Em Đi
youtube
itunes
amazon
16 Đen & MIN - Bài Này Chill Phết
youtube
itunes
amazon
17 Alan Walker, K-391 & Emelie Hollow - Lily
youtube
itunes
amazon
18 Vikki Leigh - Dance Monkey
youtube
itunes
amazon
19 Phan Mạnh Quỳnh - Có Chàng Trai Viết Lên Cây
youtube
itunes
amazon
20 Đen - Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em (feat. Vũ. & Thành Đồng)
youtube
itunes
amazon