1 WayV-KUN&XIAOJUN - Back To You
youtube
itunes
amazon
2 LAY - Lit
youtube
itunes
amazon
3 WayV - Love Talk (English Version)
youtube
itunes
amazon
4 WayV-KUN&XIAOJUN - Back To You (English Version)
youtube
itunes
amazon
5 Jackson Wang - Alone
youtube
itunes
amazon
6 Jackson Wang & JJ Lin - Should've Let Go
youtube
itunes
amazon
7 Wen Junhui - Silent Boarding Gate
youtube
itunes
amazon
8 LAY - Fly
youtube
itunes
amazon
9 LAY - Jade
youtube
itunes
amazon
10 LAY - H2O
youtube
itunes
amazon
11 LAY - Soul
youtube
itunes
amazon
12 LAY - Eagle
youtube
itunes
amazon
13 LAY - Jade
youtube
itunes
amazon
14 Jane Zhang - Dream It Possible
youtube
itunes
amazon
15 LAY - Boom
youtube
itunes
amazon
16 WayV - Turn Back Time
youtube
itunes
amazon
17 Wen Junhui - Crow
youtube
itunes
amazon
18 LuHan & Kris Wu - Coffee (LH x KW)
youtube
itunes
amazon
19 VAVA - So Bad (feat. Jackson Wang)
youtube
itunes
amazon
20 PANTHEPACK - DNA
youtube
itunes
amazon