سپیده افشار (زادهٔ ۲۴ دی ۱۳۵۴ در تهران) معروف به سپیده؛ خواننده ایرانی موسیقی پاپ و راک است که در تهران زاده شد و در انتهای دهه ۱۹۸۰ به واشینگتن آمریکا مهاجرت کرد. وی به زبان‌های فارسی، انگلیسی، ارمنی، عربی، ترکی و کردی آهنگ خوانده است.


Top Tracks & Singles

Most popular single tracks by Sepideh.


Concerts Tickets

Sepideh Upcoming Concerts & Tickets


Top Albums

Most popular albums released by Sepideh.


Similar Artists

Find other artists who are similar to Sepideh.