LIŪDNI SLIBINAI - Šviežiai sukompiliuotas Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos studentų-aktorių darinys pasižymintis lyties, ūgio bei muzikinių nuotaikų įvairove. Slibinai: Slibinų SMEGENYS- VAIDAS KUBLINSKAS (gitara ir vokalas)-Nuolat filosofiškai kamšo egzistencines skyles ir rūpinasi „grupės“ meninine bei išliekamaja verte. Neapdovanotas humoro jausmu, todėl visuomet yra juokingas. Slibinų ŠIRDIS- AISTĖ LASYTĖ (klavišai ir vokalas).


Top Tracks & Singles

Most popular single tracks by Liudni Slibinai.


Concerts Tickets

Liudni Slibinai Upcoming Concerts & Tickets


Top Albums

Most popular albums released by Liudni Slibinai.


Similar Artists

Find other artists who are similar to Liudni Slibinai.