ลาบานูน เป็นวงดนตรีของสามหนุ่มเชื้อสายไทยมุสลิม เกิดจากการ เข้าร่วมประกวดในโครงการ "Hot Wave Music Awards" และ ผ่านเข้าไปในรอบ 10 วงสุดท้ายโดย มี ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ค่ายมิวสิก


Top Tracks & Singles

Most popular single tracks by Labanoon.


Concerts Tickets

Labanoon Upcoming Concerts & Tickets


Top Albums

Most popular albums released by Labanoon.

191

Similar Artists

Find other artists who are similar to Labanoon.