Hoàng Thùy Linh (11 tháng 8 năm 1988) là diễn viên, ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam. Cô từng dính vào một vụ bê bối tình dục. Hoàng Thùy Linh từng học múa 7 năm tại Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, khóa đào tạo diễn viên truyền hình của Hãng phim truyện Việt Nam. Cô từng là ca sĩ phụ trong nhóm hát Thiên Thần, người dẫn chương trình thiếu nhi Vui cùng Hugo của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội


Top Tracks & Singles

Most popular single tracks by Hoang Thuy Linh.


Concerts Tickets

Hoang Thuy Linh Upcoming Concerts & Tickets


Top Albums

Most popular albums released by Hoang Thuy Linh.


Similar Artists

Find other artists who are similar to Hoang Thuy Linh.