Kam rengtis juodai, kriokti į mikrofoną, klausytis kvailų ideologijų? Tai nuobodu! Spjauk į viską ir gyvenk linksmai! Kaip galvoja, taip ir dainuoja FUNNY ROT… Šiltą 2002 m. rudenį Kenis (Matas) pasiūlė draugui Tomui kurti grupę. Kenis visiems meluodavo, esą moka groti gitara ir ieško bosisto bei būgnininko. Tomas visada svajojo įsigyti bosą ir išmokti groti. Tai buvo puiki proga. Vėliau atsirado Lokys (Dovydas), ėmęs barškinti būgnais.


Top Tracks & Singles

Most popular single tracks by Funny Rot.


Concerts Tickets

Funny Rot Upcoming Concerts & Tickets


Top Albums

Most popular albums released by Funny Rot.


Similar Artists

Find other artists who are similar to Funny Rot.

LMP