Beatričė Pundžiūtė gimusi medikų šeimoje, jau nuo darželio dainavo mažame ansamblyje, o mokykloje grojo ir dainavo kantri muzikos grupėje. Pirmos atlikėjos dainos pasirodė „Radistai“ albume.


Top Tracks & Singles

Most popular single tracks by Beatrich.


Concerts Tickets

Beatrich Upcoming Concerts & Tickets


Top Albums

Most popular albums released by Beatrich.


Similar Artists

Find other artists who are similar to Beatrich.